ACTUALITÉS

 

Nos dernières actualités :

Nouvelle adresse – 15, rue Léon Hengen – L-1745 Luxembourg

INL 1
Administration des cours et des examens
Médiathèque
Restaurant scolaire
Salles de cours Axxx et Bxxx


INL 2
Salles de cours Exxx et Fxxx

Tél : 26 44 30 – 1
Fax: 26 44 30 – 330
Courriel : info@inll.lu

Lignes d’autobus desservant l’Institut national des langues: 8-18-25.
Arrêt: Antoine de St Exupéry
http://www.mobiliteit.lu/se-deplacer/horaires-et-reseaux/bus

Parkings Kirchberg
http://www.vdl.lu/Trouver+les+emplacements+libres-p-64574.html?start=no&vdl_f=quartier&vdl_quartier=Kirchberg

 

 

  Retour Haut de page

Den INL huet een neit lëtzebuergescht Léierbuch fir Ufänger erausbruecht

„Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“ ass den Titel vum neie lëtzebuergesche Léierbuch, dat den Institut national des langues (INL) an Zesummenaarbecht mat Schwäizer Experten ausgeschafft huet. Dat neit Léierbuch adresséiert sech virun allem un Erwuessener, déi nach kee Lëtzebuergesch schwätzen an déi e Lëtzebuergeschcours besichen, fir d’Sprooch ze léieren.

D’Theme vum Buch spriechen e breede Public un a bidden eng gutt Virbereedung op Alldagssituatiounen an engem nationale Kontext. Land, Fester a Feierdeeg, Lëtzebuerger Spezialitéiten oder bekannt Lëtzebuerger ginn dem Apprenant an deene verschiddene Kapitele méi no bruecht.

D’Buch entsprécht dem Niveau A1 vum Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen (GERS) a vermëttelt Kenntnisser an alle véier Kompetenzen: Héierverstoen, Liesverstoen, mëndlechen a schrëftlechen Ausdrock. Den Haaptaccent läit awer op der mëndlecher Kommunikatioun. Méi Detailer zum Opbau vun der Léiermethod fannt dir am Commentairepdf.

D’Audiomaterial, d’Léisunge vun den Exercicer an d‘Zousazmaterial fir d’Enseignantë stinn online zur Verfügung (http://sdl.inll.lu ).

D’Léierbuch erschéngt an enger éischter Oplag vun 10.000 a gëtt zum Präis vu 34 € TTC an de Librairië verkaaft.

Den INL schafft am Moment un engem zweete Band „Schwätzt Dir Lëtzebuergesch?“ fir den Niveau A2. De Band soll am Hierscht 2017 erauskommen.

  Retour Haut de page

 


Sproochentest 2016

 Dates et lieux des prochaines sessions :

Session

INL - Kirchberg

Épreuve d’expression orale
entre 14h00 et 17h00

Ecole européenne II

Épreuve de compréhension de l‘oral
entre 09h00 et 14h00   

145

complet

complet

146

complet

complet

147

complet

complet

148

26/02/16

01/02/16

 

 

 

149

04/03/16

07/03/16

150

18/03/16

07/03/16

151

15/04/16

07/03/16

 

 

 

152

29/04/16

02/05/16

153

13/05/16

02/05/16

154

27/05/16

02/05/16

 

 

 

155

10/06/16

11/07/16

156

24/06/16

11/07/16

157

07/07/16

11/07/16

158

08/07/16

11/07/16

Les candidats qui désirent s’inscrire aux prochaines sessions sont priés de vérifier leurs disponibilités aux 2 dates.

Adresses du Sproochentest :

INL – Kirchberg                                         Ecole Européenne Luxembourg ll
15, rue Léon Hengen                              6, rue Gaston Thorn
L-1745 Luxembourg                                L-8268 Mamer

L’inscription au Sproochentest est à adresser à :

INL - Kirchberg
15, rue Léon Hengen
L- 1745  Luxembourg

Tel: 26 44 30-1
nationalite@inll.lu
www.inll.lu

  Retour Haut de page
Accès au portail des inscriptions
  • Connexion pour les personnes déjà enregistrées :

https://inscription.insl.lu/login_student.aspx

  • Connexion pour les nouvelles inscriptions :

dossier d'admission

  • Connexion pour les enseignants :

enseignants

 

  Retour Haut de page